รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายปรีชา สายแสง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง :   อำเภอ/เขต : หนองแค  จังหวัด : สระบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0922474332  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอหนองแค
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด : สระบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การวางแผนในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170