รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางอาภรณ์ จำเนียรกุล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เชียงพิณ  อำเภอ/เขต : เมืองอุดรธานี  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0817299315  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด :
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : 1. ศึกษารายละเอียดของงาน 2. วางแผนการปฏิบัติงาน ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 3. ประชุมชี้แจง คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ 4. ดำเนินการ 5. ติดตามประเมินผล
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : การประสานงานการบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : 1.วานแผนการปฏิบัติงานให้ละเอียดรอบคอบรัดกุม 2. คำนึงผลดีผลเสียก่อนการปฏิบัติงาน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170