รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายนันทวัฒน์ เกตุรักษ์
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กำแพง  อำเภอ/เขต : ละงู  จังหวัด : สตูล  รหัสไปรษณีย์ :91110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0817672868  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เกษตรอำเภอละงู
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอละงู จังหวัด : สตูล
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ส่งเสริมการเกษตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170