รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสุชาติ พิลาเดช
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วังจุฬา  อำเภอ/เขต : วังน้อย  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0814663640  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170