รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายขจรศักดิ์ คัญทับ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บึงนาราง  อำเภอ/เขต : บึงนาราง  จังหวัด : พิจิตร  รหัสไปรษณีย์ :66130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0819727420  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง จังหวัด : พิจิตร
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170