รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ้านเป็ด  อำเภอ/เขต : เมืองขอนแก่น  จังหวัด : ขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ :40000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :043336158-9  มือถือ :0896173707  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170