รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาวคมขำ สาดแสง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 62/1  หมู่ที่ : 06  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : นิคมพัฒนา  ตำบล/แขวง : บางปลาร้า  อำเภอ/เขต : บ้านสร้าง  จังหวัด : ปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด

 คมขำ  สาดแสง  กับเกษตรแนวใหม่  เลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว  สร้างรายได้ตลอดปี

            เกษตรกรคนเก่งเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาใน  ม.6  ต.บางปลาร้า  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี

ปัจจุบันมีพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 8  ไร่  โดยเลี้ยงปลาเบญจพรรณหลากหลายชนิดได้แก่  ปลานิล  ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว  ปลานวลจันทร์เทศ  ปลาจีน เป็นต้น  ทั้งยังมีการเพิ่มรายได้โดยปล่อยกุ้งขาวลงเลี้ยงร่วมกับปลา เพื่อให้กุ้งขาวกินเศษอาหารในบ่อ   มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา  โดยใช้มูลสัตว์แห้งใส่ลงไปในบ่อ ทำให้ต้นทุนค่าอาหารลดลง เมื่อเลี้ยงไปได้ 3 เดือน สามารถทยอยจับกุ้งขาวขึ้นมาจำหน่ายทำให้มีรายได้หมุนเวียนเร็วขึ้น เมื่อเลี้ยงปลาประมาณ  1  ปี  สามารถจับขายได้ 

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงปลาเบญจพรรณให้ประสบความสำเร็จ  นอกจากจะลดต้นทุนค่าอาหารปลา  โดยการสร้างอาหารธรรมชาติแล้ว  จะต้องเลี้ยงปลาหลายๆชนิด ที่เอื้ออำนวยต่อกันในพื้นที่ เป็นการใช้ทรัพยากรในบ่อเลี้ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะปลาแต่ละชนิดจะกินอาหารแตกต่างกันออกไป  เช่น ปลาไน  ปลาสวาย  จะเลือกกินอาหารบริเวณหน้าดิน ส่วนปลาตะเพียนขาวจะกินอาหารที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ  นอกจากนี้ยังเพิ่มรายได้จากการปล่อยกุ้งขาวลงไปเลี้ยงร่วมกับปลา  โดยจะปล่อยกุ้งลงบ่อก่อนปล่อยปลาประมาณ  1  อาทิตย์  ไร่ละประมาณ  15,000  ตัว  และจะปล่อยลูกปลาลงบ่อประมาณ  5,000  ตัวต่อไร่  โดยเน้นหนักไปที่ปลานิล ขณะที่ปลายี่สกเทศ     ปลานวลจันทร์เทศ  จะปล่อยไร่ละประมาณ  300  ตัว  ปลาตะเพียนขาวไร่ละประมาณ  1,000  ตัว เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะเวลา  3  เดือน สามารถทยอยจับกุ้งขึ้นมาขายได้  ซึ่งรายได้จากการจับกุ้งในแต่ละครั้งไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนกุ้งที่รอด แต่คุ้มค่ากับการลงทุน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  ในการเลี้ยงปลา 1 รุ่น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี สามารถปล่อยกุ้งขาวได้จำนวน 3 ครั้ง

”การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ”  ใช้เงินลงทุน (ค่าพันธุ์ปลา - ค่าอาหาร)  ประมาณ  12,000   บาทต่อไร่ต่อปี  โดยพื้นที่บ่อขนาด  1  ไร่  จะจับปลาทั้งหมดได้ประมาณ  1,000  กก.  ซึ่งราคาซื้อขายปลาเฉลี่ยอยู่ที่  ก.ก. ละ  25  บาท  จะมีรายได้จากการขายปลาประมาณ  25,000  บาท  เมื่อหักจากต้นทุนค่าอาหารและ   พันธุ์ปลาจะมีกำไรจากการเลี้ยงปลาอยู่ที่ประมาณ  13,000   บาท  นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ  และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดปี

สนใจติดต่อได้ที่  คุณคมขำ  สาดแสง  62/1  ม.6 ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี                        โทรศัพท์  081-0133695

 
คำจำกัดความ
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณคู่กุ้งขาว สร้างรายได้ตลอดปี 
ความรู้เฉพาะสาขา
เทคนิคการเลี้ยงปลาเบญจพรรณให้ประสบความสำเร็จ นอกจากจะลดต้นทุนค่าอาหารปลา โดยการสร้างอาหารธรรมชาติแล้ว จะต้องเลี้ยงปลาหลายๆชนิด ที่เอื้ออำนวยต่อกันในพื้นที่ เป็นการใช้ทรัพยากรในบ่อเลี้ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะปลาแต่ละชนิดจะกินอาหารแตกต่างกันออกไป เช่น ปลาไน ปลาสวาย จะเลือกกินอาหารบริเวณหน้าดิน ส่วนปลาตะเพียนขาวจะกินอาหารที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ นอกจากนี้ยังเพิ่มรายได้จากการปล่อยกุ้งขาวลงไปเลี้ยงร่วมกับปลา โดยจะปล่อยกุ้งลงบ่อก่อนปล่อยปลาประมาณ 1 อาทิตย์ ไร่ละประมาณ 15,000 ตัว และจะปล่อยลูกปลาลงบ่อประมาณ 5,000 ตัวต่อไร่ โดยเน้นหนักไปที่ปลานิล ขณะที่ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ จะปล่อยไร่ละประมาณ 300 ตัว ปลาตะเพียนขาวไร่ละประมาณ 1,000 ตัว เมื่อเลี้ยงไปได้ระยะเวลา 3 เดือน สามารถทยอยจับกุ้งขึ้นมาขายได้ ซึ่งรายได้จากการจับกุ้งในแต่ละครั้งไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนกุ้งที่รอด แต่คุ้มค่ากับการลงทุน มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ในการเลี้ยงปลา 1 รุ่น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี สามารถปล่อยกุ้งขาวได้จำนวน 3 ครั้ง
รูปภาพ

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170