รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสนธยา ตรีสุทธิผล
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 59/4  หมู่ที่ : 03  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : บ้านม้า  ตำบล/แขวง : บ้านม้า  อำเภอ/เขต : บางปะหัน  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170