รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายวรชัย ถวิลคำ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 116  หมู่ที่ : 04  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : โคกใหญ่พัฒนา  ตำบล/แขวง : คำโคกสูง  อำเภอ/เขต : วังสามหมอ  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
พัฒนาที่ดิน/หมอดิน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170