รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายนิพล ทิพยะมลฑล
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 170  หมู่ที่ : 01  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : แม่มาวขี้เหล็ก  ตำบล/แขวง : ม่อนปิ่น  อำเภอ/เขต : ฝาง  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ผักปลอดสาร/สวนครัว/พืชผัก/พริก
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170