รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายเสริมศักดิ์ เหมพิจิตร
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 59/3  หมู่ที่ : 04  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : คลองท่าวัว  ตำบล/แขวง : หัวดง  อำเภอ/เขต : เก้าเลี้ยว  จังหวัด : นครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170