รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายบรรจง นิสภวาณิชย์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 59  หมู่ที่ : 03  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บางซ่อน  อำเภอ/เขต : บ้านโพธิ์  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170