รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางอรุณี ท้าวล่า
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 116  หมู่ที่ : 8  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ้านต๊ำ  อำเภอ/เขต : เมืองพะเยา  จังหวัด : พะเยา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ปฏิรูปที่ดิน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170