รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายบุญชู บางงาม
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 41/1  หมู่ที่ : 08  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : บะลังกา  ตำบล/แขวง : หนองปลิง  อำเภอ/เขต : เลาขวัญ  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
มันสำปะหลัง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170