รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายพิมล สิทธิเวช
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 144  หมู่ที่ : 04  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ขนำไร่  ตำบล/แขวง : มะขามคู่  อำเภอ/เขต : นิคมพัฒนา  จังหวัด : ระยอง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ปาล์มน้ำมัน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170