รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายนันทวัฒน์ พรรษา
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 41  หมู่ที่ : 03  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วังยาง  อำเภอ/เขต : เนินมะปราง  จังหวัด : พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
มะม่วง
รายละเอียด
เกียรติประวัติ 
สมัยเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาสมัยเรียนมัธยมขายข้าวก็พอตัดดอก ทำไร่ก็พอแค่ค่าพันธุ์เพราะพื้นที่ไร่โคกสูงปลูกอะไรก็ไม่ได้เรียนจบม.3 ก็ไปทำงานกรุงเทพเรียน กศน.ต่อจบม.6 สมัยนั้นเรียนด้วยทำงานไปด้วยจบม.6 ก็เรียน รามคำแหง ก็เรียนไปทำงานไป ผมเดินทางไปเกือบทั่วประเทศเหนือสุดใต้สุดออกสุดตกสุดเห็นความเป็นอยู่ของคนทั้ง  ภาคดูแล้วไม่มีอาชีพใดดีเท่าอาชีพพ่อแม่ เรียนจบปริญญาตรี ก็เลยตัดสินใจออกมาทำสวน ด้วยแรงบันดาลใจรอบข้างเขาประสบความสำเร็จ
 
คำจำกัดความ
 
ความรู้เฉพาะสาขา
เป็นคนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาชอบถามชอบลองสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของยอด ดอก ใช้ยาตัวนี้มีผลต่อดอกอย่างไรเก็บเป็นข้อมูลจนสามารถให้คำปรึกษากับผู้คนทั่วไปได้
การจัดการปัจจัยการผลิต
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เราจะได้ทฤษฏี แต่พอลงมือทำด้วยตนเองจะเห็นผลให้คนรอบข้างได้มาเรียนรู้ตามได้ง่าย
การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
มีความสามารถในการบริหารจัดการในสวน ช่วงไหนช้าสารเคมี ช่วงไหนใช้อินทรีย์ ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลผลิตยังมาตรฐานเท่าเดิม
การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า
ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตเช่น มะม่วงต้องห่อ ถ้าไม่ห่อ ราคาก็คงเรื่อย มองหาตลาดใหม่ๆ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer
การใช้สารเคมี เลือกใช้เป็นช่วงๆให้เหมาะสม การเลือกปุ๋ยเลือกใช้เคมีให้น้อย แต่ไม่ให้ขายเน้นอินทรีย์ พยายามให้คนข้างๆซึมซับ รักษาชีพเกษตรกร รักแผ่นดินเกิด
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170