รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสมิง อ้อยหวาน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 272  หมู่ที่ : 7  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ต๊ำพระแล  ตำบล/แขวง : บ้านต๊ำ  อำเภอ/เขต : เมืองพะเยา  จังหวัด : พะเยา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170