รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาวปราณี สวนจันทร์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 127  หมู่ที่ : 05  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : หนองพังพวย  ตำบล/แขวง : หนองฝ้าย  อำเภอ/เขต : เลาขวัญ  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
หน่อไม้ฝรั่ง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170