รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางพยอม ถูกอารมย์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 11  หมู่ที่ : 8  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ห้วยขมิ้น  อำเภอ/เขต : หนองแค  จังหวัด : สระบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170